Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Dębno w liczbach

Geoportal Dębno
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Dębno

Dębno, gmina w województwie małopolskim, powiat brzeski.

Powierzchnia gminy Dębno wynosi 82 km2, zajmuje 1772 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Dębno zamieszkuje 14 751 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 537 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Dębno wynosi 181, jest 453 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Dębno. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Dębno prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Dębno.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Dębno: 821772
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Dębno: 0,26935
Lesistość w % w gminie Dębno: 17,21541
Ludność na 1 km2 w gminie Dębno: 181453
Liczba ludności ogółem w gminie Dębno: 14 751537
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Dębno: 0,3662
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Dębno: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Dębno: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Dębno: 19,11-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Dębno: 90,6-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Dębno: 791416
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Dębno: 2,71771
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Dębno: 76,9-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Dębno: 11165
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Dębno: 141566
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Dębno: 839,11005
Przedszkola bez specjalnych w gminie Dębno: 8293
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Dębno: 277,62214
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Dębno: 96,8608
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Dębno: 2,9840
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Dębno: 1662023
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Dębno: 3 633-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Dębno: 3 728-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Dębno: 4 212-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Dębno: 94,8930
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Dębno: 60,8751
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Dębno: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Dębno: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Dębno: 94,8806
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Dębno: 60,8432

Źródłem danych statystycznych dla gminy Dębno jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Dębno, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Dębno. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.