Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Dębno  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Dębno

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Dębno.

Mapa Geoportal Dębno
Mapa z granicą gminy Dębno

Dane urzędu

Urząd Gminy DębnoWola Dębińska 240Dębno, 32-852

Tel: 14 6318560

Fax: 14 665-87-22

E-mail: sekretariat@gminadebno.pl

Powiat: brzeski

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Dębno: 1202042

Witryna: www.gminadebno.pl

Władze lokalne: Wójt Wiesław Kazimierz Kozłowskisekretariat@gminadebno.pl

Aktualności z gminy Dębno

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Dębna

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Dębno to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Dębno na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Dębna, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Dębna

Gmina Dębno w liczbach

Powierzchnia gminy Dębno*

82 km2

1772 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Dębno*

14 751 mieszkańców

537 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Dębno*

181 mieszkańców na km2

453 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Dębno

Geoportal Dębno prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Dębno

Jak powstał Geoportal gminy Dębno?

Geoportal Dębno powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Dębno, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Dębno umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Dębno

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Dębno?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Dębno;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Dębno;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Dębno;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Dębno;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Dębna.
Informacje na Geoportalu Dębno

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Dębno?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Dębno;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Dębno;
 • Rejestr MPZP Dębno;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Dębno;
 • Mapa Topograficzna gminy Dębno;
 • Mapa Solarna gminy Dębno;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Dębno;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Dębno

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Dębno?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Dębno.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Dębno łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Dębnie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Dębna zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Dębno, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Dębno oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Dębno. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Dębna możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Dębna. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Dębno. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Dębno.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Dębnie.

  Geoportal gminy Dębno posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Dębno. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Dębnie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Dębno przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Dębnie.

  W Geoportalu Dębno przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Dębno. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Dębnie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Dębno zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Dębno, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Dębno oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Dębno.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Dębno. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Dębno są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Dębno podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Dębno.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Dębnie. W Geoportalu gminy Dębno udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Dębnie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Dębno.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Dębno. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Dębno dla mieszkańców

Geoportal Dębno jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Dębno. Na mapie Dębna sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Dębno mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Dębno. Korzystając z map Geoportalu gminy Dębno w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Dębno są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Dębno dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Dębno dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować